Privacyverklaring

Deze website wordt beheerd door het team van Yoga Vandaag. Yoga Vandaag is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactformulier, e-mail en reviews

Wanneer u gebruik maakt van een contactformulier een bericht stuurt naar het e-mailadres van deze website of een review plaatst vragen wij om de volgende gegevens:

  •         Uw naam
  •         Uw e-mailadres
  •         Eventuele overige door u op eigen initiatief ingevulde informatie

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

De bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk om u goed te kunnen helpen bij het beantwoorden en/of afhandelen van uw vraag of verzoek. Wij ontvangen de gegevens enkel en alleen wanneer u deze vrijwillig heeft opgegeven en ingevuld.

Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics met als doel de website te verbeteren. De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem en worden niet gebruikt voor advertentiefuncties. De gegevens die verzameld worden, worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder expliciete toestemming. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Affiliate cookies

Deze website maakt gebruikt van diensten van affiliate-netwerken om adverteerders via performance based advertising te promoten. Deze website is onder andere aangesloten bij het Amazon partnerprogramma. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliate-netwerk partners gebruik van zogeheten affiliate cookies. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten affiliate-netwerken dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van analyses.

Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de affiliate-netwerken verklaard door de publisher voorwaarden per netwerk te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief aan waarin wij maximaal 1x per week de laatste nieuwtjes plaatsen om onze abonnees volledig op de hoogte te houden. Het inschrijven voor de nieuwsbrief doe je via de aanmeldbox die je kunt vinden op enkele plaatsen op de website. We vragen enkel om een emailadres, de gegevens zijn alleen voor ons en onze bewerker (Sendinblue) inzichtelijk. Het afmelden voor de nieuwsbrief gaat gemakkelijk via de afmeld link die in de mails te vinden is. Op verzoek kunnen wij de gegevens ook zelf uit de database verwijderen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna verwijderen wij de gegevens uit ons systeem.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens uiterst serieus en passen maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volgende maatregelen worden minstens genomen:

  •         TLS/SSL: Dit is te herkennen aan het slotje en de “https” in de adresbalk. Uw gegevens worden daardoor via een beveiligde internetverbinding verzonden.
  •         De aan ons verstrekte persoonsgegevens worden beheerd en beveiligd met een wachtwoord en indien mogelijk tweestapsverificatie.
  •         Onze websites zijn beveiligd met een wachtwoord en indien mogelijk tweestapsverificatie. Ook worden alle plug-ins regelmatig geüpdate en maken wij gebruik van extra beveiligingssoftware om aanvallen te voorkomen.

De verzamelde gegevens zijn beveiligd en worden bewaard in de cloud op servers met datacenter(s) binnen de EU.

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e‐mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Wij kunnen in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Kennisneming of verwijdering van gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij u van u hebben verzameld, of als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via e-mail info [at] yogavandaag.com of het e-mailadres van deze website.

Tenslotte

We hopen dat u begrijpt dat de gevraagde gegevens enkel dienen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van uw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Heeft u vragen over deze privacy‐ en cookieverklaring of opmerkingen over de manier waarop er met persoonlijke informatie wordt omgegaan? Neem dan contact op via de aangeboden kanalen.